r1769 - trunk/src/target/OM-2007/panel-plugins/openmoko-panel-gsm/src

mickey at sita.openmoko.org mickey at sita.openmoko.org
Sun Apr 15 19:03:18 CEST 2007


Author: mickey
Date: 2007-04-15 19:03:17 +0200 (Sun, 15 Apr 2007)
New Revision: 1769

Modified:
  trunk/src/target/OM-2007/panel-plugins/openmoko-panel-gsm/src/openmoko-panel-gsm.c
Log:
openmoko-panel-gsm: add popup menu for mouse tap


Modified: trunk/src/target/OM-2007/panel-plugins/openmoko-panel-gsm/src/openmoko-panel-gsm.c
===================================================================
--- trunk/src/target/OM-2007/panel-plugins/openmoko-panel-gsm/src/openmoko-panel-gsm.c	2007-04-15 16:43:35 UTC (rev 1768)
+++ trunk/src/target/OM-2007/panel-plugins/openmoko-panel-gsm/src/openmoko-panel-gsm.c	2007-04-15 17:03:17 UTC (rev 1769)
@@ -25,6 +25,7 @@
 typedef struct {
   GtkImage* image;
   gboolean gprs_mode;
+  MokoGsmdConnection* gsm;
 } GsmApplet;
 
 static void gsm_applet_free(GsmApplet *applet)
@@ -32,7 +33,7 @@
   g_slice_free( GsmApplet, applet );
 }
 
-static void gsm_applet_update_signal_strength(MokoGsmdConnection* connection, int strength, GsmApplet *applet)
+static void gsm_applet_update_signal_strength(MokoGsmdConnection* connection, int strength, GsmApplet* applet)
 {
   g_debug( "gsm_applet_update_signal_strength: signal strength = %d", strength );
   //TODO calibrate
@@ -52,11 +53,28 @@
   gtk_image_set_from_file( GTK_IMAGE(applet->image), imagestring );
 }
 
+static void gsm_applet_power_up_antenna(GtkWidget* menu, GsmApplet* applet)
+{
+  //TODO notify user
+  moko_gsmd_connection_set_antenna_power( applet->gsm, TRUE );
+}
+
+static void gsm_applet_autoregister_network(GtkWidget* menu, GsmApplet* applet)
+{
+  moko_gsmd_connection_network_register( applet->gsm );
+}
+
+static void gsm_applet_power_down_antenna(GtkWidget* menu, GsmApplet* applet)
+{
+  //TODO notify user
+  moko_gsmd_connection_set_antenna_power( applet->gsm, FALSE );
+}
+
 G_MODULE_EXPORT GtkWidget* mb_panel_applet_create(const char* id, GtkOrientation orientation)
 {
   MokoPanelApplet* mokoapplet = MOKO_PANEL_APPLET(moko_panel_applet_new());
 
-  GsmApplet *applet;
+  GsmApplet* applet;
   applet = g_slice_new(GsmApplet);
   applet->image = GTK_IMAGE(gtk_image_new_from_file( PKGDATADIR "/SignalStrength_NR.png" ) );
   applet->gprs_mode = FALSE;
@@ -65,7 +83,22 @@
   moko_panel_applet_set_widget( mokoapplet, GTK_WIDGET(applet->image) );
   gtk_widget_show_all( GTK_WIDGET(mokoapplet) );
 
-  MokoGsmdConnection* gsm = moko_gsmd_connection_new();
-  g_signal_connect( G_OBJECT(gsm), "signal-strength-changed", G_CALLBACK(gsm_applet_update_signal_strength), applet );
+  applet->gsm = moko_gsmd_connection_new();
+  g_signal_connect( G_OBJECT(applet->gsm), "signal-strength-changed", G_CALLBACK(gsm_applet_update_signal_strength), applet );
+
+  // tap-with-hold menu (NOTE: temporary: left button atm.)
+  GtkMenu* menu = gtk_menu_new();
+  GtkWidget* item1 = gtk_menu_item_new_with_label( "Power-Up GSM Antenna" );
+  g_signal_connect( G_OBJECT(item1), "activate", G_CALLBACK(gsm_applet_power_up_antenna), applet );
+  gtk_menu_shell_append( GTK_MENU_SHELL(menu), item1 );
+  GtkWidget* item2 = gtk_menu_item_new_with_label( "Autoregister with Network" );
+  g_signal_connect( G_OBJECT(item1), "activate", G_CALLBACK(gsm_applet_autoregister_network), applet );
+  gtk_menu_shell_append( GTK_MENU_SHELL(menu), item2 );
+  GtkWidget* item3 = gtk_menu_item_new_with_label( "Power-Down GSM Antenna" );
+  g_signal_connect( G_OBJECT(item1), "activate", G_CALLBACK(gsm_applet_power_down_antenna), applet );
+  gtk_menu_shell_append( GTK_MENU_SHELL(menu), item3 );
+  gtk_widget_show_all( GTK_WIDGET(menu) );
+
+  moko_panel_applet_set_popup( mokoapplet, menu, MOKO_PANEL_APPLET_CLICK_POPUP );
   return GTK_WIDGET(mokoapplet);
 };

More information about the commitlog mailing list