r2557 - in trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2: . libmokoui

mickey at sita.openmoko.org mickey at sita.openmoko.org
Sat Jul 28 14:31:58 CEST 2007


Author: mickey
Date: 2007-07-28 14:31:58 +0200 (Sat, 28 Jul 2007)
New Revision: 2557

Added:
  trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui2.pc.in
Removed:
  trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui.pc.in
Modified:
  trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/ChangeLog
  trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/Makefile.am
  trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/configure.ac
  trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui/Makefile.am
Log:
libmokoui2: bump name and version


Modified: trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/ChangeLog	2007-07-28 12:20:43 UTC (rev 2556)
+++ trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/ChangeLog	2007-07-28 12:31:58 UTC (rev 2557)
@@ -1,3 +1,11 @@
+2007-07-28	Michael Lauer <mickey at openmoko.org>
+
+	* configure.ac:
+	* libmokoui.pc.in:
+	* libmokoui2.pc.in:
+	* libmokoui/Makefile.am:
+	Bump library name and version.
+
 2007-07-27 Chris Lord <chris at openedhand.com>
 
 	* libmokoui/moko-finger-scroll.c:

Modified: trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/Makefile.am
===================================================================
--- trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/Makefile.am	2007-07-28 12:20:43 UTC (rev 2556)
+++ trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/Makefile.am	2007-07-28 12:31:58 UTC (rev 2557)
@@ -1,6 +1,6 @@
 SUBDIRS = libmokoui
 
-pcdata_DATA= libmokoui.pc
+pcdata_DATA= libmokoui2.pc
 pcdatadir= $(libdir)/pkgconfig
 
 EXTRA_DIST= $(pcdata_DATA)

Modified: trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/configure.ac
===================================================================
--- trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/configure.ac	2007-07-28 12:20:43 UTC (rev 2556)
+++ trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/configure.ac	2007-07-28 12:31:58 UTC (rev 2557)
@@ -1,5 +1,5 @@
 AC_PREREQ(2.53)
-AC_INIT(libmokoui, 0.0.5, http://www.openmoko.org/)
+AC_INIT(libmokoui, 0.1.0, http://www.openmoko.org/)
 AM_INIT_AUTOMAKE()
 AC_CONFIG_SRCDIR(libmokoui/moko-stock.c)
 AM_CONFIG_HEADER(config.h)
@@ -34,7 +34,7 @@
 # output stuff
 AC_OUTPUT([
 Makefile
-libmokoui.pc
+libmokoui2.pc
 libmokoui/Makefile
 ])
 

Modified: trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui/Makefile.am
===================================================================
--- trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui/Makefile.am	2007-07-28 12:20:43 UTC (rev 2556)
+++ trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui/Makefile.am	2007-07-28 12:31:58 UTC (rev 2557)
@@ -13,10 +13,10 @@
 
 AM_CFLAGS = -Wall -pedantic -std=c99
 
-lib_LTLIBRARIES   = libmokoui.la
-libmokoui_la_SOURCES   = $(source_c) $(source_h)
-libmokoui_la_LIBADD   =
-libmokoui_la_LDFLAGS = -version-info 0:2:0
+lib_LTLIBRARIES   = libmokoui2.la
+libmokoui2_la_SOURCES   = $(source_c) $(source_h)
+libmokoui2_la_LIBADD   =
+libmokoui2_la_LDFLAGS = -version-info 0:2:0
 
-libmokouiheadersdir = $(includedir)/libmokoui
+libmokouiheadersdir = $(includedir)/libmokoui2
 libmokouiheaders_DATA = $(source_h)

Deleted: trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui.pc.in
===================================================================
--- trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui.pc.in	2007-07-28 12:20:43 UTC (rev 2556)
+++ trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui.pc.in	2007-07-28 12:31:58 UTC (rev 2557)
@@ -1,11 +0,0 @@
-prefix=@prefix@
-exec_prefix=${prefix}
-libdir=${exec_prefix}/lib
-includedir=${prefix}/include/libmokoui
-
-Name: libmokoui
-Description: OpenMoko User Interface Development Library
-Version: @VERSION@
-Cflags: -I${includedir}
-Libs: -L${libdir} -lmokoui
-Requires: gtk+-2.0

Copied: trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui2.pc.in (from rev 2556, trunk/src/target/OM-2007.2/libraries/libmokoui2/libmokoui.pc.in)

More information about the commitlog mailing list