<!-- Generator: GNU source-highlight 2.4
by Lorenzo Bettini
http://www.lorenzobettini.it
http://www.gnu.org/software/src-highlite -->
<pre><tt>#
#
# add_file "packages/linux/linux-omap2-git/beagleboard/usb-timout.patch"
#  content [7acb9cec9859f0c448ef4b56bf2ebd12e8b84c2b]

# patch "packages/linux/linux-omap2-git/beagleboard/defconfig"
#  from [ffa35a912f2d6c8016f6ea1d0f7ebb27987a9b28]
#    to [6defc6fa96f79492acbfbaed1cc6553abe5edc13]

# patch "packages/linux/linux-omap2_git.bb"
#  from [c46412b985389cdee793c4670885ae00a0bfc7c3]
#    to [d2df9d873b73d322c1d6a7918ef9c8786b091e48]
#
============================================================
<font color="#FF6600">--- packages/linux/linux-omap2-git/beagleboard/usb-timout.patch        7acb9cec9859f0c448ef4b56bf2ebd12e8b84c2b</font>
<font color="#009900">+++ packages/linux/linux-omap2-git/beagleboard/usb-timout.patch        7acb9cec9859f0c448ef4b56bf2ebd12e8b84c2b</font>
<font color="#0000FF">@@ -0,0 +1,11 @@</font>
<font color="#009900">+--- /tmp/ehci-hub.c        2008-04-30 11:41:59.381876290 +0200</font>
<font color="#009900">++++ git/drivers/usb/host/ehci-hub.c        2008-04-30 11:42:20.522875367 +0200</font>
<font color="#009900">+@@ -734,7 +734,7 @@</font>
<font color="#009900">+                          * this bit; seems too long to spin routinely...</font>
<font color="#009900">+                          */</font>
<font color="#009900">+                         retval = handshake(ehci, status_reg,</font>
<font color="#009900">+-                                        PORT_RESET, 0, 750);</font>
<font color="#009900">++                                        PORT_RESET, 0, 1250);</font>
<font color="#009900">+                         if (retval != 0) {</font>
<font color="#009900">+                                 ehci_err (ehci, "port %d reset error %d\n",</font>
<font color="#009900">+                                         wIndex + 1, retval);</font>
============================================================
<font color="#FF6600">--- packages/linux/linux-omap2-git/beagleboard/defconfig        ffa35a912f2d6c8016f6ea1d0f7ebb27987a9b28</font>
<font color="#009900">+++ packages/linux/linux-omap2-git/beagleboard/defconfig        6defc6fa96f79492acbfbaed1cc6553abe5edc13</font>
<font color="#0000FF">@@ -1,7 +1,7 @@</font>
 #
 # Automatically generated make config: don't edit
 # Linux kernel version: 2.6.25-omap1
<font color="#FF6600">-# Thu Apr 24 21:02:00 2008</font>
<font color="#009900">+# Wed Apr 30 11:44:55 2008</font>
 #
 CONFIG_ARM=y
 CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
<font color="#0000FF">@@ -941,9 +941,10 @@ CONFIG_VIDEO_V4L2_COMMON=y</font>
 #
 CONFIG_VIDEO_DEV=y
 CONFIG_VIDEO_V4L2_COMMON=y
<font color="#FF6600">-# CONFIG_VIDEO_V4L1 is not set</font>
<font color="#009900">+CONFIG_VIDEO_ALLOW_V4L1=y</font>
 CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
 CONFIG_VIDEO_V4L2=y
<font color="#009900">+CONFIG_VIDEO_V4L1=y</font>
 CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
 # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
 # CONFIG_VIDEO_HELPER_CHIPS_AUTO is not set
<font color="#0000FF">@@ -973,11 +974,21 @@ CONFIG_VIDEO_WM8775=m</font>
 #
 # Video decoders
 #
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_BT819 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_BT856 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_BT866 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_KS0127 is not set</font>
 # CONFIG_VIDEO_OV7670 is not set
 # CONFIG_VIDEO_TCM825X is not set
 # CONFIG_VIDEO_OV9640 is not set
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_SAA7110 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_SAA7111 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_SAA7114 is not set</font>
 CONFIG_VIDEO_SAA711X=m
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_SAA717X is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_SAA7191 is not set</font>
 # CONFIG_VIDEO_TVP5150 is not set
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set</font>
 
 #
 # Video and audio decoders
<font color="#0000FF">@@ -993,6 +1004,9 @@ CONFIG_VIDEO_CX2341X=m</font>
 # Video encoders
 #
 # CONFIG_VIDEO_SAA7127 is not set
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_SAA7185 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_ADV7170 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_ADV7175 is not set</font>
 
 #
 # Video improvement chips
<font color="#0000FF">@@ -1000,22 +1014,39 @@ CONFIG_VIDEO_VIVI=m</font>
 # CONFIG_VIDEO_UPD64031A is not set
 # CONFIG_VIDEO_UPD64083 is not set
 CONFIG_VIDEO_VIVI=m
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_CPIA is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_CPIA2 is not set</font>
 CONFIG_VIDEO_SAA5246A=m
 CONFIG_VIDEO_SAA5249=m
<font color="#009900">+# CONFIG_TUNER_3036 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_AU0828 is not set</font>
 CONFIG_V4L_USB_DRIVERS=y
 CONFIG_VIDEO_PVRUSB2=m
 CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_ONAIR_CREATOR=y
 CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_ONAIR_USB2=y
 CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_SYSFS=y
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_DVB is not set</font>
 # CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_DEBUGIFC is not set
 CONFIG_VIDEO_EM28XX=m
 CONFIG_VIDEO_EM28XX_ALSA=m
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_EM28XX_DVB is not set</font>
 CONFIG_VIDEO_USBVISION=m
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_VICAM is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_IBMCAM is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_KONICAWC is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_QUICKCAM_MESSENGER is not set</font>
 CONFIG_USB_ET61X251=m
<font color="#009900">+# CONFIG_VIDEO_OVCAMCHIP is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_W9968CF is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_OV511 is not set</font>
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_SE401 is not set</font>
 CONFIG_USB_SN9C102=m
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_STV680 is not set</font>
 CONFIG_USB_ZC0301=m
<font color="#009900">+# CONFIG_USB_PWC is not set</font>
 CONFIG_USB_ZR364XX=m
 CONFIG_USB_STKWEBCAM=m
<font color="#009900">+# CONFIG_SOC_CAMERA is not set</font>
 # CONFIG_RADIO_ADAPTERS is not set
 CONFIG_DVB_CORE=m
 CONFIG_DVB_CORE_ATTACH=y
<font color="#0000FF">@@ -1094,6 +1125,7 @@ CONFIG_DVB_DIB7000P=m</font>
 CONFIG_DVB_DIB3000MC=m
 CONFIG_DVB_DIB7000M=m
 CONFIG_DVB_DIB7000P=m
<font color="#009900">+# CONFIG_DVB_TDA10048 is not set</font>
 
 #
 # DVB-C (cable) frontends
<font color="#0000FF">@@ -1112,6 +1144,7 @@ CONFIG_DVB_S5H1409=m</font>
 CONFIG_DVB_BCM3510=m
 CONFIG_DVB_LGDT330X=m
 CONFIG_DVB_S5H1409=m
<font color="#009900">+# CONFIG_DVB_AU8522 is not set</font>
 
 #
 # Tuners/PLL support
<font color="#0000FF">@@ -1126,11 +1159,13 @@ CONFIG_DVB_TUNER_XC5000=m</font>
 CONFIG_DVB_TUNER_MT2131=m
 CONFIG_DVB_TUNER_DIB0070=m
 CONFIG_DVB_TUNER_XC5000=m
<font color="#009900">+# CONFIG_DVB_TUNER_ITD1000 is not set</font>
 
 #
 # Miscellaneous devices
 #
 CONFIG_DVB_LNBP21=m
<font color="#009900">+# CONFIG_DVB_ISL6405 is not set</font>
 CONFIG_DVB_ISL6421=m
 CONFIG_DVB_TUA6100=m
 CONFIG_VIDEO_TUNER=m
<font color="#0000FF">@@ -1263,10 +1298,6 @@ CONFIG_SND_SOC=y</font>
 CONFIG_SND_SOC=y
 
 #
<font color="#FF6600">-# SoC Audio support for SuperH</font>
<font color="#FF6600">-#</font>
<font color="#FF6600">-</font>
<font color="#FF6600">-#</font>
 # ALSA SoC audio for Freescale SOCs
 #
 
<font color="#0000FF">@@ -1312,7 +1343,7 @@ CONFIG_USB_SUSPEND=y</font>
 #
 # USB Host Controller Drivers
 #
<font color="#FF6600">-CONFIG_USB_EHCI_HCD=y</font>
<font color="#009900">+CONFIG_USB_EHCI_HCD=m</font>
 CONFIG_OMAP_EHCI_PHY_MODE=y
 # CONFIG_OMAP_EHCI_TLL_MODE is not set
 CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
<font color="#0000FF">@@ -1434,7 +1465,7 @@ CONFIG_USB_LED=m</font>
 # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
 # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
 # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
<font color="#FF6600">-CONFIG_USB_SISUSBVGA=y</font>
<font color="#009900">+CONFIG_USB_SISUSBVGA=m</font>
 CONFIG_USB_SISUSBVGA_CON=y
 # CONFIG_USB_LD is not set
 # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
<font color="#0000FF">@@ -1638,7 +1669,6 @@ CONFIG_NFS_V4=y</font>
 CONFIG_NFS_V3=y
 # CONFIG_NFS_V3_ACL is not set
 CONFIG_NFS_V4=y
<font color="#FF6600">-# CONFIG_NFS_DIRECTIO is not set</font>
 # CONFIG_NFSD is not set
 CONFIG_ROOT_NFS=y
 CONFIG_LOCKD=y
============================================================
<font color="#FF6600">--- packages/linux/linux-omap2_git.bb        c46412b985389cdee793c4670885ae00a0bfc7c3</font>
<font color="#009900">+++ packages/linux/linux-omap2_git.bb        d2df9d873b73d322c1d6a7918ef9c8786b091e48</font>
<font color="#0000FF">@@ -2,16 +2,17 @@ FILESDIR = "${@os.path.dirname(bb.data.g</font>
 
 FILESDIR = "${@os.path.dirname(bb.data.getVar('FILE',d,1))}/linux-omap2-git/${MACHINE}"
 
<font color="#FF6600">-SRCREV = "b1224e0086dc0b27a5af1e7b4f59709521569060"</font>
<font color="#009900">+SRCREV = "59586cd959b31f91f29cf96c1d3f8ff52c3c0607"</font>
 
 PV = "2.6.25+git${SRCREV}"
<font color="#FF6600">-PR = "r5"</font>
<font color="#009900">+PR = "r6"</font>
 
 
 SRC_URI = "git://source.mvista.com/git/linux-omap-2.6.git;protocol=git \
<font color="#FF6600">-           file://defconfig"</font>
<font color="#009900">+           file://defconfig"</font>
 
 SRC_URI_append_beagleboard = " file://no-harry-potter.diff;patch=1 \
<font color="#009900">+                               file://usb-timout.patch;patch=1 \</font>
 "
 
 COMPATIBLE_MACHINE = "omap2430sdp|omap2420h4|beagleboard"
</tt></pre>