<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=ISO-8859-2" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Krzysztof Kajkowski napisał(a):
<blockquote
 cite="mid193a0cf50702280609n254fd039i98af65b7f9441d49@mail.gmail.com"
 type="cite">2007/2/28, Bartłomiej Zdanowski DRP AC2
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:b.zdanowski@autoguard.pl">&lt;b.zdanowski@autoguard.pl&gt;</a>:
  <br>
  <br>
How about silently calling 0700 and othe highly price erotic phone
lines?
  <br>
  <br>
</blockquote>
That's what you think about all the time... Get back to work! ;-)<br>
<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<b>Bartłomiej Zdanowski</b><br>
Programista<br>
Dział Rozwoju Produktów<br>
AutoGuard &amp; Insurance Sp. z o.o.<br>
<br>
<small>
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego <br>
KRS: 0000029534<br>
NIP PL1132219747<br>
ul. Omulewska 27 <br>
04-128 Warszawa<br>
tel. +48 22 611 69 23<br>
<a href="http://www.autoguard.pl" style="color: rgb(68, 68, 68);">www.autoguard.pl</a><br>
</small></div>
</body>
</html>