<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
This spammers had to subscribe to our list to spam. Damn them.<br>
<br>
flexd pisze:
<blockquote cite="mid:47820C52.7080000@doombox.org" type="cite">I don't
like spam. Do you? :(
  <br>
  <br>
There should be a boxtrapper or something to stop this :)
  <br>
  <br>
_______________________________________________
  <br>
OpenMoko community mailing list
  <br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:community@lists.openmoko.org">community@lists.openmoko.org</a>
  <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.openmoko.org/mailman/listinfo/community">http://lists.openmoko.org/mailman/listinfo/community</a>
  <br>
  <br>
</blockquote>
<br>
<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<b>Bartłomiej Zdanowski</b><br>
Programista<br>
Dział Rozwoju Produktów<br>
AutoGuard S.A.<br>
<br>
<small>
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego <br>
KRS: 0000287629<br>
Kapitał zakładowy: 1 059 000 PLN<br>
NIP PL1132219747<br>
ul. Omulewska 27 <br>
04-128 Warszawa<br>
tel. +48 22 611 69 23<br>
<a href="http://www.autoguard.pl" style="color: rgb(68, 68, 68);">www.autoguard.pl</a><br>
</small></div>
</body>
</html>