Fwd: FR and projector???

RANJAN infibit at gmail.com
Wed Mar 17 10:46:25 CET 2010


---------- Forwarded message ----------
From: <jernberg at norkay.se>
Date: 2010/3/17
Subject: Re: FR and projector???
To: infibit at gmail.com


Erik Kilström är inte längre kvar på Norkay. Ditt mail har vidarebefordrats
till hans nuvarande adress.

Behöver du komma i kontakt med någon annan på Norkay kan du skicka ditt brev
till info at norkay.se eller ringa oss på 023-7022300

_________________________________________________

NORKAY

Tel. +46(0)23-70 22 300
Fax. +46(0)23-70 22 319

Trotzgatan 10
SE-791 30 Falun

www.norkay.se
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.openmoko.org/pipermail/devel/attachments/20100317/55cd33ff/attachment.htm 


More information about the devel mailing list